Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Rekrutacja 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.02.2024

godz. 9.00

08.03.2024

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.02.2024

godz. 9.00

13.03.2024

godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2024 godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

22.03.2024 godz.10.00

28.03.2024 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

03.04.2024 godz. 12.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.05.2024

godz. 9.00

24.05.2024

godz. 15.00

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.05.2024

godz. 9.00

28.05.2024

godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.06.2024 godz.12.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

05.06.2024

godz. 13.00

11.06.2024

godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13.06.2024 godz. 12.00

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij