Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Ubezpieczenie dziecka

Bezpieczeństwo Dzieci na rok szkolny 2018/2019

Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole nie będzie ubezpieczało dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola, jak również innych organów przedszkola (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkola.

Każdy Rodzic podejmuje samodzielnie wszelkie decyzje dotyczące ubezpieczenia jego dziecka. Sam dokonuje wyboru firmy ubezpieczeniowej i wariantu ubezpieczenia. Przedszkole nie prowadzi ubezpieczenia dzieci.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij