Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Opłaty za przedszkole

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8.00 – 13.00 reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr L II /1227/2017dnia 12 grudnia 2017 r.

Wpłaty za przedszkole należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca.
Nr konta: 05 1020 4391 0000 6102 0187 6473
Tytułem: imię i nazwisko dziecka + grupa

Informujemy rodziców, że od 1 stycznia 2022 r. stawka żywieniowa wynosi 6 złotych.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe.

  • Przy wejściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przyprowadzane do przedszkola.
  • Przy wyjściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko wybierane z przedszkola.
  • Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6.30.
  • Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w godz. 8.00-13.00 (godziny bezpłatne)zgodnie z w/w Uchwałą oraz ramowym rozkładem zajęć.

Rodzice proszeni są o respektowanie Ramowego Rozkładu Dnia ze szczególnym uwzględnieniem godzin posiłków, aby dzieci mogły spokojnie je zjadać w szczególności drugie danie.

Kwoty odpłatności podawane są w systemie eDziecko.

Strona do logowania:
https://edziecko.edu.pl/

Login - nr karty dziecka
Hasło (dla rodziców dzieci nowych i dla tych, którzy hasła nie zmienili) - 1234 lub imę dziecka np. Anna, Jakub

Rodzice dzieci w zerówce nadal mogą się logować za pomocą nr karty dziecka z poprzedniego roku.
W zakładce "Rozliczenie" podana jest kwota do zapłaty za dany miesiąc.

W przypadku Grupy IV (dzieci 5-letnie), przypomina się rodzicom, że wpisanie nieczytelnych godzin lub ich całkowity brak spowoduje naliczenie dodatkowych opłat

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty w wyżej wskazanym terminie.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij